ochrona danych osobowych

szkolenie jest dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa, część warsztatowa oparta jest o przykłady występujące w codziennej praktyce biznesowej (przykłady warsztatowe opracowane są w oparciu o informacje zebrane podczas audytu). Podczas szkolenia pracownicy mają okazję zapoznać się z przepisami prawa, oraz z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, regulującymi kwestie ochrony danych osobowych

administrator ABI

szkolenie dedykowane dla osób pełniących, lub mających pełnić funkcję ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji). Podczas szkolenia prezentowane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Część warsztatowa obejmuje zagadnienia związane z opracowaniem i wdrażaniem polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz określenie i wprowadzenie niezbędnych zmian w jednostce organizacyjnej dostosowujących jej działania do obowiązujących przepisów prawnych.

bezpieczeństwo informacji

celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji kadr w zakresie bezpieczeństwa informacji, podczas szkolenia prezentowane są standardy oraz zasady ochrony informacji jak również metodyka. Podczas szkolenia pracownicy mają możliwość nauczyć się identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa informacji i przeciwdziałania im, na podstawie przykładów opartych o codzienną praktykę biznesową przedsiębiorstwa.

zarządzanie bezpieczeństwem

szkolenie dedykowane dla pracowników związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania lub zaangażowanych w tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacj. Szkolenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2005. Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę oraz umiejętności związane z implementacją oraz utrzymaniem Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.