regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego stanowi podstawę prawną dla jego działalności. Treść oraz zakres regulaminu jest zależny od  modelu biznesowego usługi internetowej, specyfiki oferty oraz nieograniczonego obszaru dostępu do potencjalnych klientów. To sprawia, że regulamin obejmuje swoim zasięgiem inne zagadnienia niż regulamin sklepów czy świadczonych usług w tradycyjnym ujęciu. Wspomniane cechy sprawiają, że regulamin tworzony jest pod konkretny serwis internetowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji w tym zakresie.

Nasi specjaliści pomogą Państwu stworzyć regulamin dedykowany do potrzeb Państwa serwisów internetowych. Stworzenie regulaminu poprzedza analiza modelu biznesowego dla usługi, po zakończeniu zlecenia pomagamy również wdrożyć regulamin przekazując zalecenia dla osób zarządzających serwisem internetowym.