przygotowanie dokumentacji

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych wymaga od podmiotów spełnienia szeregu wymogów formalnych celem zapewnienia optymalnej ochrony zbiorów. Do wymogów tych, zalicza się przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa, procedur i instrukcji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zabezpieczenie zbiorów danych osobowych, stosowanie odpowiednich środków informatycznych określonych w rozporządzeniu ministra MSWIA z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Oferujemy przygotowanie dokumentacji do GIODO. Stworzenie projektów Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym jak również  innych dokumentów niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danych.

Zapewniamy wsparcie merytoryczne na każdym etapie przygotowywania dokumentów, oraz konsultacji treści dokumentów już obowiązujących u Administratora danych.