polityka prywatności

Polityka prywatności jest dokumentem umieszczonym w serwisie internetowym przez administratora serwisu.  Zawiera między innymi informacje o rodzaju zbieranych od użytkowników danych, celu i sposobie ich wykorzystania oraz sposobu kontaktu z administratorem danych.

Podstawą prawną regulującą zagadnienia prywatności i ochrony danych w internecie jest Dyrektywa PE nr 95/46/WE z dnia 24 października 1995 roku.Określa ona między innymi kryteria legalności przetwarzania danych, informacje, jakie administrator danych jest obowiązany przedstawić osobie, której dane są przetwarzane, czy też obowiązek zapewnienia osobie, której dane dotyczą, możliwości dostępu do nich, poprawienia, usunięcia lub ich zablokowania.

Nasi specjaliści pomogą Państwu stworzyć politykę prywatności zgodną z modelem biznesowym Państwa serwisów internetowych, oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.