outsourcing abi / dpo

Outsourcing ABI  / DPO –  Na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U.2016. poz. 922) Administrator Danych Osobowych ma możliwość powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Oferujemy usługę przejęcia obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, co zagwarantuje Państwu bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, oraz zapewni komfort całkowitego skupienia na celach biznesowych Państwa firmy.

Decydując się na outsourcing ABI oferowany przez naszą firmę, otrzymują Państwo kompleksową opiekę techniczną, prawną i proceduralną. Outsourcing ABI gwarantuje Państwu dostęp do wszystkich oferowanych przez naszą firmę usług z zakresu konsultingu GIODO.

Główne korzyści jakie Państwa firmie przyniesie outsourcing ABI, to pełne przejęcie przez ekspertów, obowiązków związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w firmie, minimalizacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z bezpieczeństwem danych osobowych, bieżąca kontrola i usuwanie problemów związanych z ochroną danych osobowych, nadzór nad systemem bezpieczeństwa informacji.

W ramach outsourcingu ABI, nasza firma na bieżąco przeprowadza audyty, prowadzi działania sprawdzające oraz monitoruje poszczególne elementy procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem poprawności i bezpieczeństwa ich przetwarzania. Przygotowujemy i aktualizujemy niezbędną dokumentację, prowadzimy szkolenia kadry w zakresie ochrony danych osobowych, monitorujemy przetwarzania danych osobowych w poszczególnych etapach procesów biznesowych.

Outsourcing ABI – zakres działań prowadzonych przez naszych ekspertów na rzecz Administratora Danych Osobowych w ramach realizacji usługi:

 • dokumentacja ODO (opracowanie, wdrożenie, aktualizacja),
 • weryfikacja legalności przetwarzania zbiorów danych,
 • prowadzenie rejestru zbiorów, identyfikacja i zgłaszanie zbiorów sensytywnych do GIODO,
 • prowadzenie i zarządzanie wymaganą dokumentacją (rejestry, ewidencje),
 • przejęcie kompetencji ADO w zakresie wydawania upoważnień do przetwarzania danych i zgód na przebywanie w obszarach przetwarzania danych,
 • przygotowanie wytycznych, procedur, opracowanie wymaganych prawem klauzul,
 • okresowe i doraźne sprawdzenia i audyty zgodności z przepisami ODO,
 • nadzorowanie (weryfikacja, opiniowanie) umów powierzenia przetwarzania danych,
 • wdrożenie procedur dla systemu reakcji na incydenty i zagrożenia,
 • opiniowanie dokumentów i umów pod kątem zgodności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 • reprezentacja podmiotu przed GIODO,
 • szkolenia pracowników i współpracowników,
 • bieżące raportowanie do zarządu oraz przygotowywanie wymaganych wniosków w zakresie bezpieczeństwa danych,
 • kontrola zgodności zabezpieczeń systemów, i oprogramowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych,
 • pełna współpraca z działem IT (informatykami) w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa systemów IT,