konsulting

paragraphOferujemy kompleksowe usługi konsultingowe w zakresie  dostosowania poprawności przetwarzania danych osobowych do bieżących wytycznych GIODO,  oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, lub dane mające kluczowy charakter z punktu widzenia przedsiębiorcy. Podczas prac realizowanych na rzecz naszych Klientów, jako priorytet traktujemy fakt, iż ochrona danych osobowych, oraz danych kluczowych musi być skuteczna, jak również zgodna ze standardami, lecz nie może równocześnie,być hamulcem rozwoju działalności Klienta. Dlatego, nasze rozwiązania zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz skuteczność uwzględniającą indywidualny model biznesowy oraz kulturę organizacyjną firmy Klienta.

Powiedz nam o potrzebach Twojej firmy,

Pomożemy wprowadzić najlepsze rozwiązania!

skontaktuj się z nami

ochrona danych osobowych

Podmioty gromadzące i/lub przetwarzające dane osobowe mają obowiązek  stosownego ich zabezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wdrożenia procedur, oraz rejestracji  zbiorów do ewidencji GIODO.

dowiedz się więcej

serwisy internetowe

Obowiązek ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego spoczywa na jego właścicielu. Firma gromadząca dane użytkowników poprzez  stronę www lub profil firmowy jest traktowana, jak administrator danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

dowiedz się więcej

bezpieczeństwo IT/IS

Ochrona informacji oraz prawidłowe zarządzanie zasobami danych stanowią jeden z głównych priorytetów działalności każdej organizacji.

dowiedz się więcej.