bezpieczeństwo informacji

We współczesnym biznesie wszystko jest informacją,  a sama informacja to obecnie „know-how” każdej organizacji. Oprócz pracowników, technologii, czy dostępnego kapitału, informacje przechowywane w jakiejkolwiek formie, stanowią najcenniejsze aktywa każdej firmy, posiadają bezpośredni wpływ na konkurencyjność i działalność biznesową przedsiębiorstw. Dlatego też bezpieczeństwo informacji a co za tym idzie:  skuteczna ochrona oraz prawidłowe zarządzanie tymi ważnymi zasobami muszą być jednym z głównych priorytetów działalności każdej organizacji.

Bezpieczeństwo informacji można ująć jako zbiór działań, mających na celu identyfikację oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacyjnego firmy, zarówno w jego bezpośrednim otoczeniu, jak i wewnątrz organizacji. Działania te uzupełniają się wzajemnie i tworzą System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI.