audyt ochrony danych osobowych

Głównym celem audytu jest kontrola środków technicznych, oraz rozwiązań organizacyjnych stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych pod kątem zgodności z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Audytem objęte są wszystkie komórki w organizacji klienta w których są przetwarzane lub mogą być przetwarzane dane osobowe.

Po zakończeniu audytu przygotowujemy raport  zawierający szczegółowe informacje o stanie systemu ochrony danych osobowych, w przypadku stwierdzenia uchybień: protokół rozbieżności oraz wskazanie rozwiązań i zaleceń dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień. Ochrona danych osobowych, jest jednym z priorytetowych obowiązków współczesnej firmy, dlatego raport uzupełniony jest dodatkowo o informacje umożliwiające administratorowi danych samodzielną aktualizację i dostosowanie ochrony istniejących oraz rejestrację nowych zbiorów danych osobowych.