audyt bezpieczeństwa informacji

W ramach usługi wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka, analizujemy aktualny stan zabezpieczeń fizycznych, teleinformatycznych oraz  stopień wdrożonych rozwiązań organizacyjnych i prawnych. Raport sprawozdawczy z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa oprócz zidentyfikowanych problemów zawiera zalecenia dotyczące działań jakie powinny być podjęte celem ich usunięcia, oraz  spełnienia wymagań międzynarodowych standardów.